Disclaimer

De content van www.luxxus.nl is met grote aandacht gemaakt en bevat algemene informatie over Luxxus, de producten en de service. We proberen te verzekeren dat de informatie die we aanbieden compleet is, up to date is en van betrouwbare bronnen afkomstig is. Desondanks garandeert Luxxus niet dat de informatie compleet, up to date en correct is. Luxxus behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verwijderen, aanvulling of anderszins wijzigen op elk gewenst moment de informatie op onze website of andere documenten verstrekt.